Print
Hits: 4675

व्यावसायिक उपचार पध्दतीचे ध्येय
मर्यादांचे प्रमाण कमी करणे

स्व-काळजी कौशल्याचा विकास

शारीरिक कार्यांची जास्तीत जास्त काळजी आणि सामाजिक योग्यता

रोजगारासाठी तयारी

व्यावसायिक उपचारात वापरल्य जाणार्‍या पध्दती: