Print
Hits: 13010
भात
 1. खिचडी ज्वारीची
 2. भात - जिरे, मिरे
 3. भात - पालक
 4. भात - बटाटा
 5. भात - मटार - टॉमेटो
 6. भात - मेथी
भाज्या
 1. उसळ - मसुरची
 2. बेक्ड व्हेजिटेबल्स इन व्हाईट सॉस
 3. भरला बटाटा
 4. भरली भेंडी
 5. वांग्याची सुकी भाजी
 6. व्हेजिटेबल स्ट्यू(१)
 7. व्हेजिटेबल स्ट्यू(२)
चटण्या
 1. कांदा - कैरी गोड लोणचं
 2. चटणी - कच्च्या टोमॅटोची
 3. चटणी - कांदा तीळ परतलेली
 4. चटणी - दोडक्याच्या शिरांची
 5. मेथांबा
सूप, सार इ.
 1. डाळ पंजाबी
 2. दूधजल कढी
 3. सार - टोमॅटो
 4. सार - आमसुलाचं
 5. सूप - क्रीम ऑफ टोमॅटो
 6. सूप - भाज्याचं
 7. वरण - मुगाचं
 8. वरण - मेथीचं
कोशिंबीर
 1. कोशिंबीर - अंडी - बटाटा
 2. कोशिंबीर - काकडी
 3. कोशिंबीर - केळं-टोमॅटो
 4. कोशिंबरी - कोबीची
 5. कोशिंबीर - गाजर - कांदा
 6. कोशिंबीर - गाजर - टोमॅटो
 7. कोशिंबीर - मोडाच्या मुगाची
 8. कोशिंबीर - मूगडाळ-भाज्या
 9. कोशिंबीर - कोल स्लॉ(१)
 10. कोशिंबीर - कोल स्लॉ(२)
 11. भरीत - भोपळ्याचं
 12. कोशिंबीर - भेंडी - कांदा