Print
Hits: 7531
चमेलीच्या फुलांच्या पाकळ्यांना पाण्यात उकळून ठेऊन द्यावे. दिवसातून ३ ते ४ वेळा गुळण्या केल्याने उष्णतेने येणारे तोंड बरे होते.