Print
Hits: 8948
कांद्याचा रस व मध मिसळून चाटण्याने कफ दूर होतो तसेच आतड्यातील हानीकारक द्राव निघून जंतू मरतात.