Print
Hits: 5988
त्वचेवर भाजलेल्या ठिकाणी ताबडतोब कोरफडीच्या ताज्या पानांचे जेल लावावे. यामुळे डाग तर पडत नाहितच तसेच जळजळही होत नाही.