Print
Hits: 4833

पाटणा - भारतामध्ये विशेषत: तरूणांमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. धूम्रपानासंबंधी उपचारांचा दर २० टक्के नी दरवर्षी वाढत आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार कमी व मध्यम अत्पन्न असणार्‍या देशात उदा. भारतात आरोग्यसेवेवर खर्च होणार्‍या एकूण रकमेपैकी धूम्रपानासंबंधी आजारावर ६ टक्के पेक्षा कमी खर्च होतो. काहींच्या मते धूम्रपानावर बंदी ही तंबाखूच्या वापरावर नियंत्रण ठेउ शकेल.

काहीजणांनी राज्य व केंद्र सरकार वर ठपका ठेवला आहे. त्यांच्या मते हा प्रकार जाणून बूजून दूर्लक्ष करण्यासारखा आहे. आरोग्य धोरण ठरविताना धूम्रपानामुळे होणार्‍या आजारांसाठी विशिष्ट धोरण व रक्कम ठरविण्यावर भर दिला आहे.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘fair dealing’ or ‘fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.